Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi

KOMİSYONLAR

Fakülte Organizasyon Şeması

YENİ    NESİL AKADEMİK BİRİM YAPILANMASI VE GÖREV DAĞILIMI

Prof. Dr. Recep SADELER

DEKAN

Prof. Dr. Ahmet Ferhat BİNGÖL

Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. Serkan BAYAR

Dekan Yardımcısı

Erdal SAĞLAM

Fakülte Sekreteri

 • Strateji
 • Vizyon, Misyon
 • Stratejik Plan
 • Odak Alanlar
 • Ortaklıklar
 • Birimin Değerleri
 • Bütçe ve Mali Planlama
 • Döner Sermaye İşlemleri
 • Yatırımlar
 • Varlık Yönetimi
 • Birim Tasarım ve Dönüşüm Faaliyetleri
 • BT ve Dijitalleşme
 • Kalite/Akreditasyon
 • İletişim ve Marka
 • Performans Yönetimi
 • Sıralama Kuruluşları
 • Bilimsel Dergiler
 • Teknokent ile İlişkiler
 • Kriz Yönetimi
 • İnsan Kaynakları
 • Etik
 • Eğitim-Öğretim
 • Uluslararasılaşma
 • Kütüphane ve Dökümantasyon
 • Öğrenci İşleri
 • Yayın evi
 • Öğrenci Yaşamı
 • Burslar
 • Mezunlarla İlişkiler
 • Kariyer Planlama
 • Eğitimde Mükemmeliyet Modeli
 • Ar-Ge ve Fon Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi
 • Araştırma İş Birlikleri
 • Sanayi ile İlişkiler
 • Kamu STK ve Girişimcilerle İlişkiler
 • Araştırmacı Geliştirme
 • Toplumsal Duyarlılık Projeleri
 • SDG Stratejileri
 • Toplumsal Katkı
 • Kültürel İşler
 • Spor
 • Bütünleşik Araştırma Modeli
 • Proje Temelli Araştırma
 • Toplumsal Katkı Entegresyonu (ATA-KÖK Yönetimi)
 • İdari Birimler
 • Fakülte Sekreterlik Mali İşler
 • Dahili İşler
 • Teknik Hizmetler
 • Çevre Düzenleme ve Temizlik
 •  Koruma ve Güvenlik
 • Atık Yönetimi
 • Ulaşım
 • İnşaat

Fakülte Kurulu

FAKÜLTE    KURULU

Prof. Dr. Recep SADELER

Dekan – Fakülte Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Taner TEKİN

Kimya Müh. Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Habib UYSAL

İnşaat Müh. Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Ergün YILDIZ

Çevre Müh. Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Yaşar TOTİK

Makine Müh. Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Bülent ÇAVUŞOĞLU

Elektrik-Elektronik Müh.    Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Cafer ÇELİK

Endüstri Müh. Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Burak DİKİCİ

Metalurji ve Malzeme Müh.    Bölümü Başkanı

Prof. Dr. A. Samet HAŞILOĞLU

Bilgisayar Müh. Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ

Yazılım Müh. Bölümü Başkanı

Prof.Dr. Vildan BEŞE

Temsilci

Prof. Dr. Ömer LAÇİN

Temsilci

Prof. Dr. A. Ferhat BİNGÖL

Temsilci

Doç. Dr. Semet ÇELİK

Temsilci

Doç. Dr. Gökay AKKAYA

Temsilci

Dr. Öğr. Üyesi İ. Volkan ÖNER

Temsilci

Erdal SAĞLAM

Fakülte Sekreteri (Raportör)

Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Recep SADELER

Yönetim Kurulu Başkanı 

(Dekan)

Prof. Dr. A. Ferhat BİNGÖL

Üye

Prof. Dr. Bülent ÇAVUŞOĞLU

Üye

Prof.Dr. Ömer LAÇİN

Üye

Doç. Dr. Gökay AKKAYA

Üye

Doç. Dr. Serkan BAYAR

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Bilal USANMAZ

Üye

Erdal SAĞLAM

Fakülte Sekreteri (Raportör)

Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Ahmet Ferhat BİNGÖL

Başkan – İnşaat Müh. Bölümü

Prof. Dr. İhsan EFEOĞLU

Üye – Makine Müh. Bölümü

Prof. Dr. Taner TEKİN

Üye – Kimya Müh. Bölümü

Prof. Dr. Ergün YILDIZ

Üye – Çevre Müh. Bölümü

Erdal SAĞLAM

Üye – Fakülte Sekreteri

Bir lisans öğrencisi

Üye – Lisans Öğrencisi

Toplumsal Katkı Komisyonu

Prof. Dr. Alper NUHOĞLU

Başkan – Çevre Müh. Bölümü

Doç. Dr. Elif KILIÇ DELİCE

Üye – Endüstri Müh. Bölümü

Doç. Dr. Sinan SEZEK

Üye – Makine Müh. Bölümü

Doç. Dr. Meral OLTULU

Üye – İnşaat Müh. Bölümü

Dr. Öğr.Üyesi Hatice BAYRAKÇEKEN

Üye – Kimya Müh. Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi M. Engin KOCADAĞISTAN

Üye – Metalurji ve Malzeme    Müh. Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi İ. Volkan ÖNER

Üye – Makine Müh. Bölümü

Araştırma Komisyonu

Prof. Dr. Fatih SEVİM

Başkan – Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Mehmet ERTUĞRUL

Üye – Elektrik-Elektronik Müh.    Bölümü

Prof. Dr. A. Vildan BEŞE

Üye – Kimya Müh. Bölümü

Prof. Dr. Abdulkadir Cüneyt AYDIN

Üye – İnşaat Müh. Bölümü

Doç. Dr. İsmail SOLMAZ

Üye – Makine Müh. Bölümü

Doç. Dr. Arzu KANCA

Üye – Kimya Müh. Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi S. Yenal VANGÖLÜ

Üye – Metalurji ve Malzeme    Müh. Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet COŞKUNÇAY

Üye – Bilgisayar Müh. Bölümü

Eğitim Komisyonu

Prof. Dr. A. Ferhat BİNGÖL

Başkan – Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Hikmet ALTUN

Üye – Makine Müh. Bölümü

Prof. Dr. Ömer LAÇİN

Üye – Kimya Müh. Bölümü

Prof. Dr. Mehmet Hamit ÖZYAZICIOĞLU

Üye – İnşaat Müh. Bölümü

Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ

Üye – Yazılım Müh. Bölümü

Doç. Dr. Kadri Vefa EZİRMİK

Üye – Metalurji ve Malzeme    Müh. Bölümü

Doç. Dr. İbrahim Yücel ÖZBEK

Üye – Elektrik-Elektronik Müh.    Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Tolga AYDIN

Üye – Bilgisayar Müh. Bölümü

Üniversite Senato Üyesi

Prof. Dr. Özlem KORKUT

Üye – Kimya Müh. Bölümü