Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi

Öncelikli Alanlar

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan Mühendislik Fakültesinin seçtiği öncelikli alanlar aşağıda verilmiştir.