Öncelikli Alanlar

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan Mühendislik Fakültesinin seçtiği öncelikli alanlar aşağıda verilmiştir.