Misyon ve Vizyon

ÖZÜLKÜ (VİZYON)
Eğitim, bilim ve teknolojide bir mükemmellik merkezi olmaktır.

ÖZGÖREV (MİSYON)
Bilimi kullanarak, insan odaklı eğitim ve hizmet vermek; bilgi ve teknolojiyi üretecek araştırma yapmak; Ülkemizin yaşam kalitesini yükseltecek ve rekabet gücünü artıracak nitelikte mühendisler yetiştirmektir.