Program Çıktılarının ÖBS’ye Entegrasyonu

Program çıktılarının sağlanma düzeyini dönemsel olarak belirlemek ve belgelemek için kullanılan ÖBS’ye entegre ölçme aracı;