Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Recep SADELER

Yönetim Kurulu Başkanı 

(Dekan)

Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu

Üye

Prof. Dr. Ömer LAÇİN

Üye

Prof. Dr. A. Ferhat BİNGÖL

Üye

Doç. Dr. Gökay AKKAYA

Üye

Doç. Dr. Serkan BAYAR

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Bilal USANMAZ

Üye

Erdal SAĞLAM

Fakülte Sekreteri (Raportör)