TARİHÇE

Kuruluş  ve Gelişme

Fakültemiz Ülkemizin özellikle sanayileşme açısından tam manasıyla gelişmesini tamamlayamamış olan Doğu Anadolu Bölgesi’nde, çeşitli Mühendislik alanlarında hizmetler üretmek amacıyla 01.12.1976 tarihinde Mimarlık ve Mühendislik Yüksekokulu adıyla kurulmuş, ancak kadro kanunu çıkarılmadığından gerekli bütçeye de sahip olamamış ve kuruluşunu uzun süre tamamlayamamıştır. Yükseköğretim kurumlarının yeniden düzenlenmesine dair 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin değiştirilerek kabulü hakkında 2809 Sayılı Kanun ile yeniden teşkilatlandırılarak 20 Temmuz 1982 yılında Mühendislik Fakültesi adıyla faaliyete başlamıştır. Lisans düzeyinde 1985 yılında Kimya Mühendisliği, 1988 yılında Çevre Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği, 1990 yılında Makine Mühendisliği, 2004 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 2009 yılında Endüstri Mühendisliği, 2010 yılında Metalürji ve Malzeme Mühendisliği,  2011 yılında ise Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretime başlamıştır. Halen bu sekiz bölümde lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim öğretim devam etmektedir.

Amaç  ve Hizmetler

Ülkemizin genelinde olduğu gibi, bölgemizde de Mühendislik alanında yükseköğretim yapmak isteyen genç nüfusun sayısı her yıl gitgide artmaktadır. Fakültemizin kurulmasıyla hem ülke genelinde hem de bölgemizde kendi yöresinde öğrenim görmek isteyenler için imkân sağlanmıştır. Mezun olan öğrencilerimiz ülkemizin çeşitli yörelerinde ve bölgemizde endüstriyel ve teknik alanlarda hizmet vermektedir.

Bölgemizde metalik, endüstriyel ve enerji içerikli çeşitli tabii kaynaklar mevcut olup, bunların araştırılması, işletilmesi, mâmül madde üretilmesi, hizmete sunulması ve mevcut üretim tekniklerinde çıkan sorunların çözümlenmesi önemli bir husustur. Hava, su ve toprak kirliliği başta olmak üzere, muhtelif çevre problemlerinin yerinde çözümü de bölgemizde güncellik arz etmektedir. Yine bölgenin fay hattı üzerinde bulunması nedeniyle deprem riski taşıması; uzun ve sert kış şartlarının ön plana çıkardığı ısınma ve yalıtım problemleri; bölgenin deniz seviyesinden yüksek olması sebebiyle ortaya çıkan yakma problemleri; iletişim, elektrik etüt faaliyetleri; yatırımların planlanması ve yönlendirilmesi gibi hususlarda bilimsel ve teknolojik hizmetler verilmesi gerekmektedir. Fakültemiz hem yetiştirdiği mühendisler hem de imkanları nispetinde bünyesindeki bilim adamları ile bu ve diğer ilgili alanlarda gerek araştırma-geliştirme çalışmaları ile gerekse Döner Sermaye kapsamında bölgeye hizmet sunmaktadır. Ayrıca, düzenlenen panel, sempozyum, kurs vb. faaliyetlerle çeşitli alanlarda bilimsel gelişmeler ilgililere aktarılmaktadır. 

Eğitim  Öğretim Faaliyetleri

Fakültemizde halen Kimya, İnşaat, Çevre, Makine, Metalürji ve Malzeme, Elektrik-Elektronik, Endüstri ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinde 3271’i Örgün, 2643’ü de İkinci Öğretim olmak üzere toplam 5914 öğrenci lisans öğrenimi görmektedir. Ayrıca bu bölümlerin tümünde yüksek lisans ve doktora programı bulunmakta olup, yaklaşık 1350 Lisansüstü öğrenci mevcuttur.

Üniversitemizin merkezi kütüphanesine ek olarak, Fakültemiz bünyesinde de 185 okuyucu kapasiteli bir kütüphane mevcuttur. Kütüphanemizde 15.000’e yakın mesleki kaynak kitap bulunmaktadır.

Fakültemizde, sınıf kapasiteleri 36-56 arasında olan toplam 9 adet Bilgisayar Laboratuvarı mevcut olup, bu laboratuvarlarda toplam 400 adet bilgisayar bulunmaktadır. Bilgisayar laboratuvarları, bilgisayar destekli çizim salonları olarak da hizmet vermekte olup, tüm bilgisayarlar tek bir merkezden yönetilebilmektedir. Tüm bilgisayarlarda internet servisi mevcut olup, bilgisayar laboratuvarlarının tamamı gün boyu öğrencilerin kullanımına açıktır.

Tesisler  ve Bina

Fakültemiz, bir ana bina ve ana binaya bağlantısı olan bir ek binadan oluşmakta olup, toplam 31.500 m2 kapalı alana ve 11.000 m2 açık alana sahiptir. Fakülte ek binamız (6.500 m2), 2014-2015 eğitim öğretim yılından beri hizmet vermektedir.

9 adet bilgisayar laboratuvarına ilave olarak, Fakültemizde 30 adet lisans dershanesi, 10 adet lisansüstü dershane, 54 adet araştırma laboratuvarı, 175 kişi kapasiteli 1 adet kütüphane, 350 kişi kapasiteli 1 adet konferans salonu, 30 kişi kapasiteli 1 adet öğrenci faaliyet odası ve 2 adet atölye mevcuttur.