Etik Kurul

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 

 Toplantı Tarihi: 01.12.2022

27 Ekim 2022 tarihinde yapılan etik kurul toplantısında alınan sonuçlar için etik kurul sekreterliğine müracaat ediniz.

 

Toplantı Tarihi                  :  01 Aralık 2022 Perşembe
Son Başvuru Tarihi          :  28 Kasım 2022 Pazartesi


Not: Anabilim Dalı Başkanı veya eğitim sorumlusu tarafından Bilgilendirildiğine dair belgeyi 
lütfen doldurunuz.

Not: BGOF (Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formlarını mgodekli@atauni.edu.tr adresine ayrıca mail gönderiniz.)

Başvuru Formlarını Etik Kurul Sekreteri Emrah MELETLİOĞLU`na hem basılı hem elektronik ortamda (Cd,Usb-Bellek) ayrı olarak hazırlanmış şekilde teslim ediniz. Lütfen formları eksiksiz ve özenli bir şekilde doldurunuz. Gerekli özen gösterilmeden doldurulmuş formlar sebebiyle başvuruların sonuçlanması gecikebilmektedir. Formlar ile ilgili sorularınızı etik kurulu sekreteri Emrah MELETLİOĞLU`na iletebilirsiniz.

İletişim

Tlf:+90 442 344 65 11
e-posta Adresi: atatipetikkurul@gmail.com


Etik Kurula Başvurmadan Önce Bilinmesi Gerekenler

Etik Kurul Yönetmeliği  

Lütfen Başvuru Yapmadan Önce Hangi Başvuru Formunu Doldurmalıyım kısmını okuyunuz

Hangi Başvuru Formunu Doldurmalıyım
?

GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURUL BAŞVURU FORMLARI

Başvuru Formlarını alt tarafta bulunan indirilebilir ekler kısmından indirebilirsiniz.

Başvuru yapmak için gerekli formlar

 1. Başvuru Formu (Zorunlu)
 2. Başvuru Dilekçesi  (Zorunlu)
 3. Tez amaçlı başvuru yapacak araştırma görevlilerimizin ilgili bölüm kürsü kurul kararının bir adet fotokopisi (Tez Çalışmaları için zorunlu)
 4. Başvuru Sahibinin Özgeçmiş Formu (Zorunlu)
 5. Bütçe Formu (Zorunlu)
 6. Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu Örneği (Çalışmaya bağlı)
 7. Çok Merkezli Araştırmalar İçin Biyolojik Materyal Transfer Formu
 8. Mavi Renkli Şeffaf Kapaklı Plastik Dosya (Zorunlu)
 9. Konu ile ilgili Acrobat Reader (.pdf) formatında 3 adet literatür: Literatür Elektronik Ortamda Olmalı (Zorunlu)

Not:

 1. Tek merkezli araştırmalarda biyolojik materyal transfer formu doldurulmayacaktır.
 2. Kürsü kurul kararı olmayan Araştırma Görevlilerimizin etik kurul başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır.

KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURUL BAŞVURU FORMLARI

Klinik araştırmalar etik kurulu çalışmaları için https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/ilac/klinik-arastirmalar

Etik kurul Başvuru Form (Yeni)
EK- COVID-19 Pandemisi Nedeniyle Klinik Araştırmalarda Alınacak Tedbirler
Klinik Etik kurul Başvuru Form (Yeni)
COVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu
Düzeltme Değişiklik Formu