Yönetim Kurulu

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri

Ünvanı                          Adı Soyadı 

Dekan                    Prof.Dr. Fatih ALBAYRAK

Profesör               Prof.Dr. Ali AYDIN

Profesör               Prof.Dr. Zekai HALICI

Profesör               Prof.Dr. Mustafa Talip ŞENER

Doçent                 Doç.Dr. Muhammed Sedat SAKAT

Doçent                 Doç.Dr. Pınar TOSUN TAŞAR

Dr. Öğr. Üyesi     Dr. Öğr. Üyesi Fatma KESMEZ CAN