Tıp Fakültesi

Tarihçe

Atatürk Üniversitesi’nin kuruluşundan 5 yıl sonra Rektör Prof. Dr. Eyüp HIZALAN Başkanlığında 6 Haziran 1962 yılında Üniversite Yönetim Kurulu Tıp Fakültesi kurulması için tarihi bir karar alınarak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinin hukuki bakımdan kurulmasının ilk adımı atılmıştır. Atatürk Üniversitesi Yönetim Kurulunun almış olduğu bu kararla Rektör Prof. Dr. Eyüp HIZALAN imzası ile  15 Haziran 1962 tarihinde 1867 sayılı yazı ile Milli Eğitim Bakanlığına resmen başvurulmuştur. Bu karar 12 Temmuz 1962 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Şevket RAŞİT HATİPOĞLU tarafından onaylanmış; 15 Ağustos 1962 tarihinde de bu onayın yapıldığını bildiren resmi yazı Rektörlüğümüze iletilmiştir. Böylece Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinin kurulma kararı hukuki bakımdan tamamlanmıştır.

Aynı yıl Prof. Dr. Eyüp HIZALAN, Dr. Muzaffer KÜRKÇÜOĞLU ve Dr. Tali URAL Uzman Müşavir olarak görevlendirilmiş, bu heyet dünyanın gelişmiş tıp merkezlerinde araştırmalar yaparak bir ihtiyaç planı hazırlamış ve 1963 yılında bu plan Devlet Planlama Teşkilatına sunulmuştur. İhtiyaç planlarının hazırlanmasından sonra eğitim elemanlarının sağlanabilmesi için çalışmalar hız kazanmış ve bu konuda da görevlendirilen Dr. Muzaffer KÜRKÇÜOĞLU ve Dr. Tali URAL Hacettepe Tıp Merkezi Başkanı Prof. Dr. İhsan DOĞRAMACI ile Ankara’da bizzat görüşmüşler ve kuruluş aşamasında kendilerinin desteğini istemişlerdir. 17 Temmuz 1963 tarihinde Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinin kuruluş ve gelişmesinde Ankara Üniversitesi Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile iş birliği projesi ve protokolü Prof. Dr. İhsan Doğramacı ve Prof. Dr. Eyüp HIZALAN tarafından imzalanmış ve zamanın Milli eğitim Bakanı Dr. İbrahim ÖKTEN tarafından tasdik edilmiştir. Hazırlanan işbirliği protokolü gereğince Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinin kuruluş ve gelişmesinde yardımcı olacak 7 kişiden oluşan bir danışma kurulu oluşturulmuştur.  

 Bu kurulun üyeleri aşağıda verilmiştir:

 1. Prof. Dr. İhsan DOĞRAMACI
 2. Prof. Dr. Doğan KARAN
 3. Prof. Dr. Sabahattin PAYZIN
 4. Doç. Dr. Nusret FİŞEK
 5. Dr. Muzaffer KÜRKÇÜOĞLI
 6. Dr. Tali URAL
 7. Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Müdürü

Devlet Planlama Teşkilatından davet edilen bir müşavirinde katıldığı ve 25 Mart 1964 tarihinde Prof. Dr. Doğan KARAN başkanlığında yapılan üçüncü Danışma Kurulu toplantısında Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Profesörlerinden. Dr. Muharrem KÖKSAL Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinin Dekanlığına aday gösterilmiştir. Rektör Prof. Dr. Eyüp HIZALAN 28 Mart 1964 tarihinde Prof. Dr. Muharrem KÖKSAL’ın dekan olarak atandığını bildirmiştir.

Fakültenin ilk öğrencileri 1964-1965 Eğitim-Öğretim Döneminde F.K.B. eğitimi almak üzere Hacettepe Tıp Fakültesine gönderilmiştir. Yirmi üç kişilik bu ilk öğrenci gurubu eğitimlerini tamamlayarak 13 Şubat 1966 tarihinde Erzurum’a dönmüşlerdir. 1966 yılında Tıp Fakültesine Dekan olarak Prof. Dr. Ali ERTUĞRUL görevlendirilmiştir.12 Şubat 1966 tarihinde çoğu kendi imkanlarıyla yurt dışında ihtisas yapan 33 kişilik bir Öğretim Üyesi grubu Erzurum’a gelerek Sağlık Bakanlığından Tıp Fakültesine tahsis edilmiş olan Numune Hastanesi’nde göreve başlamıştır.

1968 yılında Atatürk Üniversitesi Kampusu içerisinde Morfoloji binaları hizmete girmiş ve aynı yıl devrin başbakanı Süleyman DEMİREL tarafından araştırma hastanesinin temeli atılmıştır. Hastane inşaatının tamamlanmasından sonra Fakültemiz 1978 yılında kendi Hastanesine taşınmıştır.

 Kuruluşundan bugüne Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi`nin dekanları şunlardır:

Prof. Dr. Muharrem KÖKSAL (Kurucu Dekan)
Prof. Dr. Ali ERTUĞRUL
Prof. Dr. Mithat TORUNOĞLU
Prof. Dr. Ergün R. SABAR
Prof. Dr. Tali URAL
Prof. Dr. Muzaffer KÜRKÇÜOĞLU
Prof. Dr. Yaşar KUYUCU
Prof. Dr. Ayvaz KARABIYIKOĞLU
Prof. Dr. Zeki BAŞAR
Prof. Dr. Mete BABACAN
Prof. Dr. Ayten URAL
Prof. Dr. Sabahat KOT
Prof. Dr. Durkaya ÖREN
Prof. Dr. Şevki ÖZDEMİR
Prof. Dr. Handan ALP
Prof. Dr. Cahit KARAKELLEOĞLU
Prof. Dr. Sabri Selçuk ATAMANALP
Prof. Dr. Özkan POLAT
Prof. Dr. Sabri Selçuk ATAMANALP
Prof. Dr. Akın LEVENT
Prof. Dr. Fatih ALBAYRAK (Mevcut Dekan)

GENEL BİLGİLER

Tıp Fakültesi 1957 yılında kurulan Atatürk Üniversitesinin en eski fakültelerinden biridir.
Fakültenin resmi kuruluş yılı 1962’dir.
Fakültenin ilk öğrencileri Temel Tıp Bilimleri eğitimi için 1964’te Hacettepe Üniversitesine gönderilmiştir.
Yıllık öğrenci kontenjanı 264’tir.
Fakültemizin eğitim dili Türkçe ve İngilizcedir.
Fakültemizde 2022 yılında 42 Anabilim dalında 103 profesör, 63 doçent ve 89 Doktor Üyesi çalışmaktadır.
Fakültemizden 26 Ekim 1970 tarihinden beri 6200’ün üzerinde hekim mezun olmuştur.
Fakültemiz  Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi  öğrencilerine eğitim vermektedir. Fakültemizde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin 42,  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesinin 62 öğrencisine eğitim vermektedir.
Fakültemizde 2021-2022 eğitim döneminde 2323 lisans ve 429 tıpta uzmanlık öğrencisi olmak üzere toplam 2852 öğrenci bulunmaktadır. 
Fakültenin ana bilim dalları Temel, Dâhili ve Cerrahi Tıp Bilimleri olmak üzere üç bölüm içerisinde yer almaktadır.

Eğitim süresi Türkçe bölümünde 6 yıl , İngilizce Bölümünde 7 yıldır :

3 yıl klinik öncesi
2 yıl klinik ve
1 yıl İntörnlük

Altı yıllık eğitim müfredatı çağdaş gelişimlerin yanı sıra tıpta temel prensipler, pratik uygulamaları kapsamaktadır.

İlk üç yılın hedefi insan hastalıklarını anlama ve analiz edebilmesi için temel bilgilerin verilerek öğrencinin Tıp bilimleri hakkındaki bilgilerini geliştirmektir. Her bir yılın müfredatı 7 komiteye ayrılmıştır. Her komitenin sonunda sınav yapılır. Ayrıca yılsonunda Final sınav yapılır. Bir öğrencinin üst sınıfa geçebilmesi için 100 puan üzerinden en az 60 puan alması gerekir (Komite sınavları ortalamasının % 60’ı ile Final sınavının % 40’ının toplamı 60 olmalıdır). Temel Tıp Bilimlerinde her bir yılın normal süresi 36 haftadır.

Klinik Bilimler (dördüncü ve beşinci yıl)’de programın amacı öğrenciye hastalıkların etiyolojisi, patofizyolojisini, semptomlarını klinik ve laboratuvar bulgularını ve tedavisini öğretmektir. Bu dönemde her bir stajdan başarılı olması için öğrencinin 100 puan üzerinden en az 60 puan alması gerekir. Klinik Bilimlerinde 4. dönem 40 hafta, 5. dönem 36 haftadır.

İntörnlüğün (altıncı yıl) amacı halk sağlığı ve koruyucu hekimliğin önemini kavramış, hastalıkların tanı ve tedavisini yapabilen yeterlilikte öğrenciler yetiştirmektir. Bu dönemde sorumlu öğretim üyesi öğrenci hakkındaki kararını “başarılı” ya da “başarısız” olarak belirtir. (Sorumlu öğretim üyesi sonucu not olarak ta bildirebilir. Bu durumda öğrencinin başarılı olması için her bir stajdan 100 puan üzerinden en az 60 alması gerekir.) İntörnlük eğitiminin normal süresi 52 haftadır.

İngilizce Bölümünde ayrıca 1 yıl hazırlık sınıfı eğitimi vardır.

FAKÜLTE HASTANESİ

Fakültemiz  Araştırma Hastanesi ve Uygulama Merkezinde toplam 1450 yatak kapasiteli  hastaneye sahiptir. Bu hastanenin acil servisi 24 saat hizmet vermektedir.

GİRİŞ KOŞULLARI

Lise Diploması

Fakültemize Ulusal Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSS) ile öğrenci alınmaktadır. Yılda bir kez yapılan bu sınav Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.

KAZANILAN UNVAN ve FIRSATLAR

Eğitim planında yer alan bütün zorunlu teorik ve uygulama ders sınavlarını başarıyla tamamlaması üzerine, öğrenciler Tıp Doktoru unvanı almaktadırlar.

Tıp Doktoru olan öğrencilerimiz Yurdumuzdaki hastanelerde ve özelde pratisyen hekim olarak çalışabilmektedir.

Tıp Doktoru diplomasını alan mezunlarımız ulusal Tıpta Uzmanlık programları sınavına ve Doktora programlarına başvurabilirler.