Tıp Fakültesi

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

MİSYON

Üst düzeyde bilgi birikimine ve mesleki yetkinliğe sahip, etik ilkeleri benimsemiş, toplum sağlığının önemini kavramış, iyi iletişim kurabilen, araştırmacı, mesleki bilgilerini hastası lehine başarıyla kullanma becerisi kazanmış nitelikli hekimler yetiştirmek,

Sağlık bilimleri alanına evrensel düzeyde katkı yapmak, girişimci, paylaşımcı, öncü sosyal yükümlülük işlevlerini kullanarak bilgiyi etkin şekilde tüm topluma yaymak,

“Hayatın Hizmetinde” ilkesine bağlı olarak, uluslararası standartlarda, yenilikçi, kapsamlı, bütüncül sağlık hizmeti sunmak, toplum ve birey sağlığını geliştirici bilimsel öneriler ve çözümler üretmek, ülkenin ve bölgenin gereksinimlerine ve ihtiyaçlarına öncelik vermektir. 

VİZYON

“Hep İleriye” anlayışının ilkeleri doğrultusunda, tıp eğitimi, bilimsel araştırma ve sağlık hizmetlerinde öncülük yaparak, ulusal/uluslararası saygınlığa sahip önde gelen tıp fakülteleri arasında yer almaktır.