Tıp Fakültesi

İbni-Sina Sanat Topluluğu

Akademik Danışman
Dr. Öğr. Üyesi Erkan Cem ÇELİK

Kulüp Başkanı
Zehra İNAN

Kulüp Başkan Yardımcısı
Ozan KÖKLÜ