İbni-Sina Sanat Topluluğu

Akademik Danışman
Dr. Öğr. Üyesi Esra ÇINAR TANRIVERDİ

Kulüp Başkanı
İzzet Serdar AYDIN

Kulüp Başkan Yardımcısı
Ozan KÖKLÜ