Tıp Fakültesi

Koordinatörler Kurulu

Adı Soyadı Görevi
Prof. Dr. M. Hamidullah UYANIK Dekan Yardımcısı/ Baş Koordinatör
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa BAYRAKTAR Türkçe Tıp 1. Sınıf Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Saime ÖZBEK ŞEBİN Türkçe Tıp 1. Sınıf Koordinatör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Suat SİNCAN Türkçe Tıp 2. Sınıf Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Murat KAYABEKİR Türkçe Tıp 2. Sınıf Koordinatör Yarmcısı
Doç. Dr. Ufuk OKKAY Türkçe Tıp 3. Sınıf Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif NAS Türkçe Tıp 3. Sınıf Koordinatör Yarmcısı
Prof. Dr. Hakan DÖNERAY Türkçe Tıp 4. Sınıf Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Necip ALTUNDAŞ Türkçe Tıp 4. Sınıf Koordinatör Yardımcısı
Doç. Dr. Nuray BİLGE Türkçe Tıp 5. Sınıf Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KARACA URAL Türkçe Tıp 5. Sınıf Koordinatör Yarmcısı
Doç. Dr. Pınar TOSUN TAŞAR Türkçe Tıp 6. Sınıf Koordinatörü
Doç. Dr. Can SEVİNÇ Türkçe Tıp 6. Sınıf Koordinatör Yarmcısı
Dr. Öğr. Üyesi Aysun ARAS İngilizce Tıp 1. Sınıf Koordinatö
Dr. Öğr. Üyesi Ezel Bilge YERLİ İngilizce Tıp 1. Sınıf Koordinatör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ÇELİK İngilizce Tıp 2. Sınıf Koordinatö
Dr. Öğr. Üyesi Burhan YARAR İngilizce Tıp 2. Sınıf Koordinatör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Esra LALOĞLU İngilizce Tıp 3. Sınıf Koordinatö
Dr. Öğr. Üyesi İdeal Beraa YILMAZ KARTAL İngilizce Tıp 3. Sınıf Koordinatör Yardımcısı
Prof. Dr. Adem KARAMAN İngilizce Tıp 4. Sınıf Koordinatö
Doç. Dr. Emsal PınarTOPDAĞI YILMAZ İngilizce Tıp 4. Sınıf Koordinatör Yardımcısı
Doç. Dr. Fatma KESMEZ CAN İngilizce Tıp 5. Sınıf Koordinatö
Dr. Öğr. Üyesi Şaban Oğuz DEMİRDÖĞEN İngilizce Tıp 5. Sınıf Koordinatör Yardımcısı
Prof. Dr. Mustafa Talip ŞENER İngilizce Tıp 6. Sınıf Koordinatö
Dr. Öğr. Üyesi Mevlana GÜL İngilizce Tıp 6. Sıf Koordinatör Yardımcısı
Doç. Dr. Esra ÇINAR TANRIVERDİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı