Coğrafya

TÜBİTAK 2237-B

TÜBİTAK 2237-B

Coğrafya Alanında Lisansüstü
Öğrencilere Yönelik Akademik Proje Kültürünün Geliştirilmesi (26-27 Eylül 2024)
Atatürk Üniversitesi (442) 231 8225 - ckkaymaz@atauni.edu.tr

Lisansüstü eğitim-öğretim süreçlerinin en önemli aşamalarından birisi de öğrencilerin akademik araştırma becerilerini geliştirirken bunu ulusal veya uluslararası projelerle gerçekleştirmeleridir. Bu noktada lisansüstü eğitim yapan araştırmacılar olarak öğrencilere proje yazım tekniklerinin öğretilmesi ve proje yazma becerileri kazandırılması için eğitim çalışmaları yapılması büyük önem taşımaktadır. Lisansüstü eğitimde öğrencilerin farklı üniversitelerden ulusal veya uluslararası proje deneyimi olan araştırmacılar ile bir araya getirilmesinin akademik proje yazım kültürünün benimsenmesi açısından önemli katkılar sunacağı düşünülmektedir. Bu anlamda akademik proje kültürünün geliştirilmesi etkinliğinin düzenlenmesinin temel amacı coğrafya alanında yüksek lisans ve doktora aşamasındaki araştırmacılara ulusal ve uluslararası proje yapma deneyimi kazandırmaktır. Etkinlik ülkemizdeki üniversitelerde coğrafya alanında lisansüstü eğitim-öğretim hayatına devam eden öğrencilerine yönelik olarak planlanmıştır. Bu kapsamda coğrafya bilim alanındaki beşerî ve iktisadi coğrafya, fiziki coğrafya, Türkiye coğrafyası, bölgesel coğrafya, coğrafi bilgi sistemleri ve diğer coğrafya yüksek lisans ve doktora programları öğrencilerinin tamamı etkinlik için başvuru yapabilecektir. Alan odaklı eğitmen ve katılımcı grubu secimi ile eğitim sürecinin başarısının artırılmasının yanı sıra işbirliklerinin geliştirilmesine, yapacakları tez ve diğer akademik çalışmalarını projelerle gerçekleştirerek daha ekonomik açıdan araştırmalarını daha rahat bir şekilde gerçekleştirmelerine yönelik kazanımların elde edilmesi hedeflenmiştir.  Bu doğrultuda aşağıda belirtilen hususlarda eğitimler verilerek etkinliğin amacına ulaşılması planlanmaktadır. 

1-      Akademik açıdan proje hazırlarken projede yer alan başlıklarla ilgili;  araştırmacı ve yönetici seçimi, proje konusu seçimi, konunun önemi, kapsamı, özet yazımı, literatür özeti, özgün değer, projenin özgün değeri, materyal ve yöntem, araştırma sorusu veya hipotezi, proje önerisinin amacı ve hedefleri, projede uygulanacak yöntem ve araştırma teknikleri (veri toplama araçları ve analiz yöntemleri dahil), projede yer alacak başlıca iş paketlerinin hangi sürede gerçekleştirileceği ile ilgili “İş-Zaman Çizelgesi”, risk yönetimi, başarı ölçütleri, bütçe kalemleri ve gerekçeleri, proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden elde edilmesi öngörülen çıktılar, bu çıktıların paylaşımı ve yayılımına yönelik faaliyet/ürün/hizmet ile projeden oluşması öngörülen etkilerle ilgili (yaygın etki) temel konularda örnek çalışmalar üzerinden eğitim verilecektir. Bu aşamada eğitmen hocalar yazım süreci ile ilgili akademik anlamda proje hazırlamada yukarıda belirtilen konularda ayrı ayrı verilecek eğitimle katılımcıların bir proje hazırlama konusunda bilgi edinmeleri ve gelecekteki akademik çalışmalarını proje kapsamında hazırlamaları sağlanacaktır.

2-      Etkinliğin ikinci aşamasında tamamlanan projeler ulusal ve uluslararası proje desteği sunan kurum ve kuruluşlardan hangilerine sunulması gerektiği ve nasıl sunulacağı ile ilgili süreçleri kapsayan bir eğitim verilecektir. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası bağlamda proje desteği sunan özellikle üniversitelerin bilimsel araştırma koordinasyon birimleri, Kalkınma ajansları, TÜBİTAK, Dünya Bankası, Avrupa Birliği gibi çeşitli kurum ve kuruluşlara proje sunma, proje sunarken dikkat edilecek hususlar gibi pek çok konuda uzman eğitmenler tarafından uygulamalı eğitimler verilecektir.

Etkinliğin en önemli hedeflerinden bir diğeri ise akademik yaşamlarının ilk yıllarında olan lisansüstü öğrencilere hazırlama kültürü kazandırmaktadır. Lisansüstü eğitimde proje tabanlı öğrenme çağdaş öğretim içinde etkin olarak kullanılan modellerden birisidir. Bu sayede öğretim üyeleri yardımcı ve rehber, öğrenci ise işin önemli bir kısmını yapan rolündedir. Proje tabanlı öğretimde her faaliyetin sonunda öğrenci tarafından geliştirilmiş bir ürün, tez ve diğer akademik çalışmalar

Etkinlik, yüz yüze bilimsel eğitim etkinlikleri şeklinde gerçekleştirilecektir. Bu nedenle etkinlik Atatürk Üniversitesinde ve üniversite bünyesinde konferans ve kongre salonlarında yapılacaktır.

Diğer taraftan konaklama için Atatürk Üniversitesi bünyesinde hizmet sunan sosyal tesisler (üç adet konuk evi ve Atatürk Üniversitesi Uygulama Oteli) kullanılacaktır.

Etkinlik programı iki gün olarak düzenlemiş olup 5 eğitimci tarafından 18 saatlik coğrafya alanında ulusal ve uluslararası literatürde teorik ve uygulamalı akademik proje yazım eğitimi verilecektir. Bu kapsamda oluşturulan etkinlik programına LİNKE tıklayarak ulaşabilirsiniz

Doç. Dr. Salih BİRİNCİ                          Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Doç. Dr. Çağlar Kıvanç KAYMAZ         Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Dr. Öğr Üyesi Çağlar ÇAKIR                 Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Aykut CAMCI                 Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KIZILKAN            Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Düzenleme Kurulu Başkanı ve Etkinlik Yürütücüsü

Doç. Dr. Çağlar Kıvanç KAYMAZ

 

Unvanı, Adı ve Soyadı

Kurum

Prof. Dr. Saliha KODAY

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Prof. Dr. İhsan BULUT

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Prof.Dr. Zeki KODAY

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Prof. Dr. Mehmet ZAMAN

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Prof.Dr. İbrahim KOPAR

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Prof.Dr. Mustafa ÖZDEMİR

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Prof. Dr. Günay KAYA

Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Prof. Dr. Faruk ALAEDDNOĞLU

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Prof. Dr. Emre ÖZŞAHİN

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Doç. Dr. Salih BİRİNCİ

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Doç. Dr. Mehmet DENİZ

Uşak Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü

Doç. Dr. Atilla KARATAŞ

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Doç. Dr. Çağlar Kıvanç KAYMAZ

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Dr. Öğrt. Üyesi Çağlar ÇAKIR

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KIZILKAN

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Aykut CAMCI

Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Arş. Gör. Zeynep YİLMAZ

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Arş. Gör. İlknur ÇAKIR

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Cemile KOCA

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Bilim Dalı Doktora

Unvanı, Adı ve Soyadı

Kurum

Prof. Dr. Saliha KODAY

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Prof. Dr. İhsan BULUT

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Prof. Dr. Mehmet ZAMAN

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Prof.Dr. Zeki KODAY

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Prof.Dr. İbrahim KOPAR

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Prof. Dr. Faruk ALAEDDNOĞLU

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Prof. Dr. Günay KAYA

Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Prof.Dr. Mustafa ÖZDEMİR

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Prof. Dr. Emre ÖZŞAHİN

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Doç. Dr. Salih BİRİNCİ

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Doç. Dr. Mehmet DENİZ

Uşak Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü

Doç. Dr. Çağlar Kıvanç KAYMAZ

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Dr. Öğrt. Üyesi Çağlar ÇAKIR

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KIZILKAN

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Aykut CAMCI

Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Unvanı, Adı ve Soyadı

Kurum

Doç. Dr. Çağlar Kıvanç KAYMAZ

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Doç. Dr. Salih BİRİNCİ  

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KIZILKAN

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Etkinliğimize 30 lisansüstü öğrencinin katılması planlanmakta olup katılımcı listesi henüz belirlenmemiştir. Bu kapsamda başvuranlar arasından kimlerin katılacağını belirlemek için aşağıdaki ölçütler göz önünde bulundurulacaktır.

  • Sosyal Bilimler veya Lisansüstü Eğitim Enstitülerinin Coğrafya ve Coğrafya Eğitimi anabilim ve bağlı bilim dalları alanlarında eğitimlerini sürdüren lisansüstü öğrenci (yüksek lisans veya doktora) olması,
  • Daha önce TÜBİTAK 2237-A programı kapsamında desteklenen eğitim etkinliklerine en fazla 4 kez katılmış olması,
  • Seçilecek katılımcıların tercihen dengeli dağılımlı (farklı bölüm/üniversite/kurum/şehirlere göre) olması,
  • Seçilecek katılımcıların genel not ortalamalarının yüksek ve TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi(ARBİS)’ndeki akademik çalışmaları göz önünde bulundurularak başarılı kişilerin tercih edilecek olması,
  • Katılımcıların TÜBİTAK-ARBİS veri tabanına kayıtlı olması veya kabul edildiği takdirde kayıt yaptırması,
  • OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olması,
  • Lisans veya Ön Lisans eğitimi sırasında 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve/veya 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programından destek almış ise öncelik tanınmasıdır.
Etkinliğimize başvurmak için bu yazıya tıklayarak formu doldurunuz, imzaladıktan sonra tarayınız ve güncel öğrenci belgenizi, transkriptinizi ve ARBİS özgeçmişinizi de ekleyerek ckkaymaz@atauni.edu.tr adresine mail olarak gönderiniz.  

 Atatürk Üniversitesi                                    TÜBİTAK                   

Etkinlikle ilgili tüm giderler TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Etkinlik Yürütücüsü ve Düzenleme Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Çağlar Kıvanç KAYMAZ     

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Tel: 0442 231 8225 

e-posta: ckkaymaz@atauni.edu.tr