İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi

Akademik Kurul Toplantısı

İlahiyat Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı 12.02.2024 tarihinde saat 10.00’da Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Uygulama Oteli’nde kahvaltı eşliğinde gerçekleştirildi.

Toplantının amacı Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında belirlenen eğitim, araştırma, toplumsal katkı yanında bunların kesişim alanlarına düşen faaliyetler ile ilgili 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı kapsamında yapılanların izlenmesi ve değerlendirmesi, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı faaliyetlerini planlanması ve geliştirilmesidir.  

Toplantıda Temel İslam Bilimleri bölüm başkanı Prof. Dr. Hanifi Şahin, İslam Tarihi ve Sanatları bölüm başkanı Prof. Dr. İsmail Altun, Felsefe ve Din Bilimleri bölüm başkanı Prof. Dr. Hacı Ömer Özden söz alarak bölüm akademik personelinin gerçekleştirdiği çalışmaları değerlendirdi, talep ve önerilerini dile getirdi. Bölümlerden gelen raporlar dikkate alınarak oluşturulan genel rapor ise Dekan Prof. Dr. Muhammet Kızılgeçit tarafından paylaşıldı.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi vizyon ve misyonuna uygun olarak toplantıya akademik ve idari personelin yanında emekli öğretim üyelerimiz de davet edildi.

Törende idari görevlerini yakın zamanda devreden önceki dekanımız Prof. Dr. Musa Bilgiz ve dekan yardımcısı Prof. Dr. Osman Elmalı’ya buket ve plaket takdimi yapıldı.

Toplantıya katılım sağlayan emekli dekanlarımız Prof. Dr. Naci Okçu ve Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu’na, ayrıca emekli öğretim üyelerimiz Prof. Dr. Mustafa Ağırman, Prof. Dr. Vahdettin Başçı, Prof. Dr. Ali Eroğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Muammer Vural’a ilgili bölüm ve anabilim dalı başkanlarımız tarafından vefa ve teşekkür mahiyetinde hediye takdim edildi. Emektar öğretim üyelerimiz fakültenin kuruluşundan günümüze kadarki serüvenini anlatıp hatıralarını ayrıca talep ve önerilerini dile getirdiler.

Toplantıda yakın geçmişte vefat eden öğretim üyelerimiz de unutulmadı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda vefat eden Prof. Dr. Bahattin Kök, Prof. Dr. Asri Çubukçu, Prof. Dr. Fazlı Polat, Prof. Dr. Hüseyin Güllüce, Prof. Dr. Zeki Yıldırım ve Arş. Gör. Ali Şimşek hocalarımız rahmet ve minnetle anıldı.