İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi

Yönetimden Mesaj

Sevgili öğrenciler,

     İslam, en genel manada “kişinin, isteyerek ve bilerek, samimiyetle kendisini Allah’a ve kurallarına teslim etmesidir.” Bir başka ifadeyle İslam, insanın Allah’la, canlı ve cansız varlıkların tümüyle ilişkilerini, iman, ibadet, muamelat ve ahlaki kuralları dikkate alarak hayatı yaşamasıdır. Bizlerin ilk görevi, İslam’ı öğrenmek, sonra da onu bir bütün olarak ferdî, ailevî ve içtimaî hayatımızda temsil etme çabası içinde olmaktır. Her hususta olduğu gibi bu hususta da örneğimiz peygamberimizdir. O, İslam dini ile ilgili emir ve yasakları, önce kendi nefsinde yaşamış daha sonra da ashabına tebliğ ederek onların da yaşamasına gayret göstermiştir. İlk Müslümanlar, İslam’a samimi bağlılıklarından ve dinlerini de iyi temsil ettiklerinden dolayı bu din, çok kısa bir zamanda geniş coğrafyalara yayılmış ve farklı milletler tarafından, eşi görülmedik bir şekilde kabul görmüştür.

     İslam âleminde Müslümanların en önemli meselelerinden biri, dini temsil sorunudur. İslam, Müslümanlar tarafından hakkıyla temsil edilmediği sürece, onun kural ve değerleri ne kadar evrensel veya üstün niteliklere sahip olsa da insanlık âleminde gereği gibi karşılık bulmayacaktır. Bizlerin görevi, sadece gerçekleri öğrenmek, anlatmak ve insanları buna davet etmek değildir. İnandığımız ve öğrendiğimiz değerlerin, her şeyden önce şahsımızda temsil ve takdim edilmesi zorunludur. Müslümanlar, samimiyet, sadakat, liyakat, vefa, dürüstlük, adalet, merhamet, güven verme gibi temel ahlaki nitelikler yanında; bilim, kültür, sanat, estetik ve toplumsal hayatın güzelleştirilmesi gibi alanlarda da İslam’ı en güzel şekilde yaşayarak temsil etmekle yükümlüdürler. Bu konuda hem bizlere ve hem de sizlere çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Bunun bilincinde olarak İslam’ın izzet ve itibarını koruma bilinciyle, eğitim ve öğretiminizi gerçekleştirme gayretinde olmanızı temenni eder, Yüce Allah’tan başarı ve mutluluklar dilerim.