İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi

Kalite Politikası

   

Fakültemiz eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve yönetim sistemiyle ilgili tüm faaliyetlerinde “kalite odaklı” yönetim sistemini esas alır. Kalite politikamızın ilkeleri şunlardır:

• Liderlerin ve akademik-idari personelin kalite güvence sistemini benimsemesi ve kalite yönetiminin yerleşik hale gelmesi,
• Süreç odaklı yaklaşımla iş akışlarının analizi ve iyileştirilmesi,
• Öğrencilerin de dahil olduğu iç ve dış paydaşların aidiyet ve bağlılık duygusunu geliştirerek memnuniyetlerini esas almak.