İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi

Eğitimde Kalite


Fakültemiz İlahiyat alanında en yüksek standartlarda eğitim-öğretim imkânı sunmayı amaçlar. Fakültemizin program yapısı, öğrenci merkezli eğitim anlayışına dayanan, öğrencilerin mesleki-akademik yeterliklerini geliştirmeyi amaçlayan eleştirel düşünce ve araştırma odaklı bir eğitim felsefesini benimser. Seminerler, konferanslar, disiplinler arası çalışmalar, bitirme ödevleri teşvik edilir. Eğitim-öğretimi paydaşların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda günceller ve iyileştirir. Eğitim ve öğretime ait süreçler “Planlama-Uygulama-Kontrol etme-Önlem alma (PUKÖ)” döngüsüne uygun olarak yönetilir.