İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi

Eğitim Politikamız

Fakültemiz İlahiyat alanında en yüksek standartlarda eğitim-öğretim imkânı sunmayı amaçlar. Fakültemizin program yapısı, öğrenci merkezli eğitim anlayışına dayanan, öğrencilerin mesleki-akademik yeterliklerini geliştirmeyi amaçlayan eleştirel düşünce ve araştırma odaklı bir eğitim felsefesini benimser. Seminerler, konferanslar, disiplinler arası çalışmalar, bitirme ödevleri teşvik edilir. Eğitim-öğretimi paydaşların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda günceller ve iyileştirir.
Eğitim ve öğretime ait süreçler “Planlama-Uygulama-Kontrol etme-Önlem alma (PUKÖ)” döngüsüne uygun olarak yönetilir.
Eğitim-öğretim politikamızın ilkeleri şunlardır:
• Öğrencilerine İlahiyat alanında en yüksek standartlarda eğitim-öğretim imkânı sunmak,
• Mesleki ve akademik yeterlikleri yüksek bireyler yetiştirmek,
• Öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve sürdürmek,
• Disiplinler arası düşünce ile birlikte eleştirel düşünce ve araştırma odaklı çalışmayı teşvik etmek,
• Eğitim ve öğretimi paydaşların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda güncellemek ve iyileştirmek.