İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi

Program Amaçları

Amaçlar;

  • İlahiyat alanı ve alt dallarının (İslam Tarihi ve Sanatları, Temel İslam Bilimleri ve Felsefe ve Din Bilimleri), usul, literatür ve temel kavramlarını lisans düzeyinde bilen ve uygulama becerisine sahip öğrenciler yetiştirilmesi.
  • Öğrencilere sorgulayıcı, çözümleyici ve eleştirel bir yaklaşım kazandırılması; sistematik ve çok yönlü düşünme ile olay-olgu ilişkisi tesis edebilme ve disiplinler arası çalışma becerisi edindirilmesi.
  • İlahiyat alanına ilişkin toplumun güncel sorunlarını saptayan, alanındaki bilgi ve becerisini kullanarak sonuç çıkaracak sağlam bir alt yapı, donanım ve özgüven sahibi öğrenciler yetiştirilmesi.
  • Öğrencinin alanında ortaya çıkan ulusal veya uluslararası problemlerle ilgili bilgi ve donanımını geliştirmesi, ilgili etkinlik ve proje tertip edebilme ve çözüm önerilerini topluma aktarabilmesi.
  • İlahiyat alanının temel kaynak ve araştırma metinlerini anlayabilecek ve yabancı meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde mesleki dil (Arapça ve İngilizce) becerisi/ yetkinliğine ve terminolojisine hâkim olan öğrencilerin yetiştirilmesi.
  • Milli ve ahlaki değerleri, demokrasi ve insan haklarını, çevre bilincini ve hayvan haklarına duyarlılığı, mesleki etik kurallarını içselleştirerek; mesleği gereği bağlı olduğu bu değer ve kuralları temsil edebilen, eğitimci kimliğine sahip, öğrenciler yetiştirilmesi.