İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi

Akreditasyon Politikamız

Fakültemiz, kaliteye öncelik veren, paydaş katılımı esaslı ve öğrenci odaklı anlayışla, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı alanlarında birçok yenilik yapmayı hedeflemektedir. Kalite güvence sistemini benimseyerek tüm faaliyetlerini tanımlı süreçler dahilinde şeffaf bir politika ile izlemekte ve ilgili tüm bilgi ve belgeleri paydaşlar ve kamuoyu ile paylaşmaktadır. Fakültemiz, kurumsal ve program seviyesindeki akreditasyon için bütün aşamalardaki çalışmalarını “Planla-Uygula Kontrol Et- Önlem Al (PUKÖ)” döngüsü temelinde yürütmektedir.