İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi

Yönetim Sistemi Politikamız

Fakültemiz kalite güvence sistemini kurum içinde yaygınlaştırmak için yönetim sistemini etkin bir şekilde kullanmayı amaçlar. Kaynakların etkin olarak kullanımına yönelik şeffaf ve hesap verilebilir yönetim anlayışı benimsenir. Kurumsallaşma çalışmaların yoğunluk verilerek fakültemizin en yüksek standartlarına ulaşması için nitelikli akademik ve idari personel istihdam edilmeye çalışılır. Yönetim sisteminin gelişmesi için en önemli mekanizmalardan biri sürekli iyileştirme faaliyetlerini yürütmektir.

Yönetim Sistemi Politikamızın ilkeleri şunlardır;
• Kalite güvence sisteminin işletilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlayarak yönetim sistemini etkin kılmak,


• Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanımını sağlamaya yönelik şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı benimsemek,


• Kurumsallaşmanın güçlendirilmesini sağlayarak nitelikli akademik ve idari personelin istihdam edilmesini sağlamak,


• Öğrenciler, mezunlar, akademik ve idari personelin kurum kültürü, aidiyet duygusunu güçlendirmek,


• Sürekli iyileştirmeyi hedefleyen yönetim sistemi çalışmalarını sistematik olarak yürütmek.