İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi

Topluma Katkı Politikamız

Fakültemiz eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme çıktılarını bütünleştirerek toplumsal katkıyı en üst düzeyde sunmayı hedefler. Toplumsal katkı ihtiyaç analizlerini paydaşlarıyla iş birliği içerisinde gerçekleştirir ve toplumsal katkı süreçlerinin yönetimini ve sürekli olmasını sağlayan örgütsel bir yapı oluşturmayı amaçlar.

Toplumsal katkı politikamızın ilkeleri şunlardır:
• Eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme etkinliklerini toplumsal katkı ile bütünleştirmek ve elde ettiği bilgiyi toplumun yararına sunmak,• Toplumsal sorunlara duyarlı, toplumsal koşullar ve sorunlar konusunda bilinçli, sorumluluk sahibi, hizmet ve çözüm odaklı bireyler yetiştirmek, 

• Toplumsal katkı faaliyetlerini paydaşlarla iş birliği içinde etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek, 

• Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet uygulamaları kapsamında iş birliği ve projeleri desteklemek, 

• Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimini ve sürekliliğini sağlayan örgütsel bir yapı oluşturmak.