İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

MİSYON

İslam’ın temel kaynaklarını bilen, dini inanç ve uygulamaları, İslami ilimlerin yanı sıra felsefe, sanat ve kültür bağlamında inceleyen, toplumun ihtiyaç ve eğilimlerini takip eden temsil kabiliyeti yüksek, araştırmacı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmek.

 VİZYON

Eğitimde, araştırmada ve toplumsal katkıda mükemmellik anlayışı çerçevesinde ilahiyat alanında bölgeye ve ülkeye katkı sağlayacak saygın, etkili ve öncü bir fakülte olmaktır.

DEĞERLERİMİZ

  • Yenilikçilik ve Girişimcilik
  • Eleştirel düşünce
  • Etik değerlere bağlılık
  • Paydaş iş birliği
  • Öğrenme (öğrenci) Odaklılık
  • Toplumsal sorumluluk
  • Ulusal ve evrensel değerlere bağlılık
  • Toplumsal, kültürel ve sanatsal duyarlılık