İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi

Araştırma Politikamız

Fakültemiz vizyonu çerçevesinde eğitim, araştırma ve toplumsal katkı fonksiyonlarının entegrasyonunu hedefler. Bu amaçla ülkenin ve bölgenin ilerlemesi ve gelişmesi açısından toplumun ihtiyaçlarına doğrudan katkı sağlayan araştırmaları gerçekleştirmeyi hedefler. Nitelikli araştırmacılara sahip olarak ulusal ve uluslararası alandaki bilgi üretimini teşvik etmesinin yanı sıra Araştırma faaliyetlerinin performans izlemesinde dinamik ölçme ve değerlendirme sistemini yürütmeyi amaçlamaktadır.

Araştırma-geliştirme politikamızın ilkeleri şunlardır:
• İlahiyat alanındaki gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek evrensel bilime katkı sağlayacak, girişimcilik ve yenilikçiliği de destekleyen araştırmalar ile uluslararası düzeyde tanınan bir üniversite olmak için stratejiler belirlemek,
• Nitelikli araştırmacılara sahip olarak onların ulusal ve uluslararası alandaki bilgi üretimini teşvik etmek,
• Modern teknolojinin sağladığı tüm imkânları araştırma faaliyetlerinde etkin kullanılmasını sağlamak,
• Ülkenin ve bölgenin bilimsel ve kültürel açıdan ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlar için araştırmalar yapmak ve öncü olmak,
• Araştırma faaliyetlerinin performans izlemesinde dinamik ölçme ve değerlendirme sistemini yürütmek.